Σύμμεικτες Κατασκευές

Οι σύμμεικτες κατασκευές αποτελούνται από τα δυο συνηθέστερα δομικά υλικά, το χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με την συνεργασία των δύο υλοποιούνται κατασκευές υπέρ υψηλής αντοχής με κύρια χαρακτηριστικά την ταχύτητα και οικονομία σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές. Η εταιρία ΕΛΜΕΚΑΤ ακολουθώντας τις εξελίξεις εδώ και χρόνια κατασκευάζει σύμμεικτα κτίρια με ποικίλες χρήσεις όπως σύγχρονες κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, πολυώροφα κτίρια και αναστηλώσεις παλαιών κτιρίων.