Γερανογέφυρες

Η ΕΛΜΕΚΑΤ με εργαλείο την πείρα 30 ετών στην κατασκευή ανυψωτικών μηχανημάτων και την συνεργασία της με μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην κατασκευή βαρούλκων, τον οίκο STAHL Γερμανίας, κατάφερε να ταυτίσει το όνομα της με την ποιότητα και την αξιοπιστία.

Το φάσμα των ανυψωτικών μηχανημάτων που καλύπτει η εταιρία εκτείνεται από τις γερανογέφυρες και τους πυλώνες μέχρι τους περιστρεφόμενους γερανούς και τα μονορέιλ, με δυναμικότητα από 500 κιλά έως 160 τόνους.