Διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές

Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού επιτρέπει την πραγματοποίηση ειδικών μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Το φάσμα των εργασιών που καλύπτει η εταιρία ΕΛΜΕΚΑΤ περιλαμβάνει την κατασκευή γεφυρών, διαφημιστικών πινακίδων, ιστούς κεραιών, ταινιών μεταφοράς, ραουλόδρομων βαρέως τύπου, βιομηχανικών ανελκυστήρων και άλλων μηχανολογικών εφαρμογών.