Βιοτεχνία Ομπρέλων Καλαμοπλεκτική ΟΕ (Ηράκλεια Σερρών)