Αποθήκες Με Γραφεία Αθανασιου & Σταυριανιδης (Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης)