Συνεργείο Αυτοκινήτων Μιχαηλίδης ('Ασσηρος Θεσσαλονίκης)